Θόρυβος/ Κάρτα Υγείας Ε.Ε.


Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας
Πηγαίνοντας στο εξωτερικό για διακοπές ή σπουδές; Ατυχήματα συμβαίνουν, και η κάρτα ΕΚΑΥ έρχεται ως διάσωση. Σε περίπτωση ατυχήματος η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας επιτρέπει την πρόσβαση με ίδια μεταχείριση με την ίδια τιμή με τους γηγενείς. Είναι πολύ λιγότερη ταλαιπωρία.


Θόρυβος
Τι; Δεν ακούω! Η ΕΕ μειώνει την ένταση σε αεροπλάνα, αυτοκίνητα αλλά και στο mp3 player σας. Όλος αυτός ο θόρυβος καταστρέφει τα τύμπανα των αυτιών μας!


Αμίαντος
Οι ίνες αμίαντου θα ήταν τέλειες για τις κατασκευές αν δεν ήταν θανατηφόρες. Είναι απαγορευμένες στην Ευρώπη αλλά συνεχίζουν να απαριθμούν θύματα. Ο Blink στην έρευνα....