Θεσμικά Όργανα και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι μοναδική στον κόσμο. Δεν είναι ένα ομόσπονδο κράτος όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γιατί οι χώρες που την αποτελούν εξακολουθούν να είναι ανεξάρτητα, κυρίαρχα έθνη. Επίσης, δεν είναι ούτε απλώς ένας διακυβερνητικός οργανισμός όπως τα Ηνωμένα Έθνη, γιατί τα κράτη μέλη της συνενώνουν μέρος των εθνικών κυριαρχιών τους — και έτσι αποκτούν μεγαλύτερη συλλογική δύναμη και επιρροή από ό,τι αν ενεργούσαν μεμονωμένα. Συνενώνουν την εθνική κυριαρχία τους λαμβάνοντας συλλογικά αποφάσεις μέσω κοινών θεσμικών οργάνων, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τους πολίτες της ΕΕ, και το Συμβούλιο, στο οποίο εκπροσωπούνται οι εθνικές κυβερνήσεις. Οι αποφάσεις λαμβάνονται βάσει προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εκπροσωπεί τα συμφέροντα της ΕΕ ως συνόλου. Αλλά ποια είναι η αποστολή του καθενός από αυτά τα θεσμικά όργανα; Πώς συνεργάζονται; Ποιος είναι αρμόδιος για κάθε ρόλο; Το παρόν φυλλάδιο δίνει τις απαντήσεις με σαφή και απλό τρόπο. Επίσης, κάνει μια σύντομη επισκόπηση των υπηρεσιών και των λοιπών οργανισμών που συμμετέχουν στο έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του είναι να σας προσφέρει έναν χρήσιμο οδηγό για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή PDFΠατήστε ΕΚΚΙΝΗΣΗ και νομοθετήστε
Ο οδηγός κινουμένων σχεδίων του EuroparlTV ρίχνει φως στο τι συμβαίνει με την κοινοτική νομοθεσία μόλις αυτή υιοθετηθεί από τις Βρυξέλλες
Ευρωπαϊκή νομοθεσία
Ένας οδηγός με κινούμενα σχέδια για τη δημιουργία της κοινοτικής νομοθεσίας, από την αρχή ως το τέλος.
Θεματοφύλακας των Συνθηκών
Τα κράτη μέλη υπογράφουν συνθήκες της ΕΕ, αλλά δεν τις σέβονται πάντα, πώς ακολουθούν λοιπόν τη γραμμή;

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναλύεται: ποια είναι τα Μέλη του, πώς είναι οργανωμένη η εργασία τους, τι εξουσίες κατέχουν και ποιος ο αντίκτυπος όλων αυτών στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων
Ποιο είναι το αφεντικό της ΕΕ; (I)
Ο Πρόεδρος της Κομισιόν; Η ΕΕ δεν έχει έναν Πρόεδρο που ενεργεί ως αρχηγός κράτους. Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις Πρόεδροι. Ας συναντήσουμε τον José Manuel Barroso.
Ποιος είναι το αφεντικό της ΕΕ; (II)
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; Η ΕΕ δεν διαθέτει έναν Πρόεδρο που ενεργεί ως αρχηγός κράτους. Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις Πρόεδροι. Ας συναντήσουμε τον Jerzy Buzek.
Ποιος είναι το αφεντικό της ΕΕ; (III)
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου; Στην ΕΕ δεν υπάρχει ένας Πρόεδρος που ενεργεί ως αρχηγός κράτους. Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις Πρόεδροι. Ας συναντήσουμε τον Herman Van Rompuy.
Ποιος είναι το αφεντικό της ΕΕ; (IV)
Κάποιο από τα Κράτη Μέλη; Η ΕΕ δεν έχει έναν αλλά τουλάχιστον τέσσερις Προέδρους, κι ένας από αυτούς αλλάζει κάθε εξάμηνο! Πάμε ν' ανακαλύψουμε την Εναλλασσόμενη Προεδρία
Οι πρώτες Ευρωεκλογές
Το Κοινοβούλιο είναι το μόνο όργανο της ΕΕ που εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες. Κάθε πέντε χρόνια, από το 1979, οι Ευρωπαίοι επιλέγουν τους ευρωβουλευτές που θα τους αντιπροσωπεύσουν.


Θεσμικό Τρίγωνο.
Η βάση της ΕΕ είναι ένα τρίγωνο που αποτελείται από τρία όργανα. Η αποστολή του να συνενώσει τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Πώς προκύπτουν οι πολιτικές από ένα τρίγωνο;
Τι περιέχει η ατζέντα σας, κ. Πρόεδρε;
Πώς είναι μια μέρα στη ζωή του Martin Schulz; Ο Blink ακολούθησε παντού τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να το μάθει.