Αφόρμηση διδασκαλίας

Ο πόλεμος του παγωτού βατόμουρου

Ένα κόμικ για τους νέους σε μια Ευρώπη ειρηνική χωρίς σύνορα.
Το κόμικ «Ο Πόλεμος του παγωτού βατόμουρο» μοιράστηκε σε όλα τα παιδιά να το διαβάσουν σπίτι τους και αποτέλεσε την  αφόρμηση διδασκαλίας για μία πρώτη επαφή και γνωριμία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αξίες της. Σταθήκαμε και αναλύσαμε λέξεις κλειδιά που αναφέρονται στο κείμενο όπως: διαβατήριο, έλεγχος συνόρων, διαπραγματεύσεις, χώρες χωρίς σύνορα, αλληλεγγύη, Κοινοβούλιο, εκπροσώπηση, ειρήνη, φιλία, προστασία περιβάλλοντος.
Έτσι πέρασαν αβίαστα στους μαθητές και με έναν εύκολο και ευχάριστο τρόπο βασικές έννοιες και πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, για να επηρεαστούν θετικά.
Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή PDF

Παρουσίαση των πηγών: