Επιμορφωτικό Υλικό

Εκπαιδευτική Νομοθεσία

Δημόσια Διοίκηση και Στελέχη Εκπαίδευσης

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Επιστημονικές και Παιδαγωγικές δεξιότητες για τα στελέχη της εκπαίδευσης

Επιμόρφωση και Αξιολόγηση στο χώρο της Εκπαίδευσης

Ευρωπαϊκή Ένωση “Πολιτικές στην Εκπαίδευση”

Ο Διευθυντής στο Δημόσιο Σχολείο

Θέματα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για νεοδιόριστους Εκπαιδευτικούς

Η Διδασκαλία της Ανάγνωσης στην Ευρώπη Πλαίσια, Πολιτικές και Πρακτικές.
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Eurydice )


Χάρτης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Πώς μαθαίνουν οι μαθητές
(Διεθνές Γραφείο Εκπαίδευσης της UNESCO –Στέλλα Βοσνιάδου) 


Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό: Τόμος Α΄: Γενικό Μέρος
Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 
Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό: Τόμος Β’: Ειδικό Μέρος ΠΕ 70 Δάσκαλοι

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 
Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό: Τόμος Γ΄: «Αξιοποίηση των Τεχνών στην Εκπαίδευση».

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 
Επιμορφωτικό Υλικό: Τόμος Δ’: Θέματα Αξιοποίησης της Ομάδας στη Σχολική Τάξη.

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 
Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό: Τόμος Ε’: Πολιτιστικά Προγράμματα.

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 
Συμπληρωματικό Υλικό: Τόμος Ε΄: Πολιτιστικά Προγράμματα.

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα
Βασικό Πλαίσιο

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα
Διαδικασίες και Εργαλεία

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα.
Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός.
Παραδείγματα Σχεδίων Δράσης. 


Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Σχέδια Εκθέσεων

Σχέδιο Δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία.

Πρότυπος Συμβουλευτικός Οδηγός-Πρότυπο υλικό

- Οδηγός αντιρατσιστικής εκπαίδευσης

Ένα Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για νέους/νέες

- Οργανώνοντας μαζί με τα παιδιά το χρόνο μελέτης τους