Η φτώχεια και η αντιμετώπισή της στην Ε.Ε.


Επισιτιστική βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη
Πολλά εκατομμύρια Ευρωπαίων εξαρτώνται από την επισιτιστική διανομή που εν μέρει χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε καιρό κρίσης, η βοήθεια αυτή δεν πρέπει να μειωθεί, λένε Ευρωβουλευτές.

Καταπολέμηση της φτώχειας

Αυτή είναι η προτεραιότητα του ευρωπαϊκού έτους 2010, καθώς και του Κοινοβουλίου. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τη στέγαση, την τροφή, τη φροντίδα ή το ρουχισμό. Τα παιδιά πλήττονται περισσότερο. Ο Blink συναντήθηκε με την Pervenche Berès να μιλήσουνε γι 'αυτό.
Σταματήστε τη φτώχεια τώρα!
Μια πρωτοβουλία του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, μαζί με το ελληνικό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Φτώχεια (I)
Το 2010 ήταν το Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει κρίση, τι απέγιναν όμως οι καλές προθέσεις των Κρατών Μελών;Ποιο το μέλλον της επισιτιστικής βοήθειας;
Ένα πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας που ξεκίνησε το 1987 θα σταματήσει μετά το 2013 παρότι τα άτομα που χρήζουν βοήθειας αυξάνονται λόγω της κρίσης. Οι ευρωβουλευτές θέλουν κάτι για να το αντικαταστήσουν.Σπατάλη
Ολόκληρα βουνά από τρόφιμα πετιούνται κάθε χρόνο στην Ευρώπη - 179 κιλά τροφίμων ανά άτομο καταλήγουν στα σκουπίδια! Πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτή τη σπατάλη!Επισιτιστική Βοήθεια
Η ΕΕ στηρίζει τον αγώνα κατά της πείνας, αλλά κάποια κράτη μέλη θέλουν να κοπεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας. Ο Blink εξετάζει το διακύβευμα.