Περιβάλλον

«Δεν κληρονομούμε τη Γη από τους προγόνους μας, αλλά τη δανειζόμαστε από τα παιδιά μας»

Lakota

Εσύ θα έπινες τα λύματά σου;
Ένα φυλλάδιο για το νερό, για νέους ανθρώπους.

Διάβασε παρακάτω για να ανακαλύψεις το ταξίδι του νερού καθώς το χρησιμοποιούμε στην καθημερινή ζωή μας, από το πώς φτάνει στις βρύσες μας μέχρι το...

Περιβάλλον για τους Ευρωπαίους

Το νερό είναι ένας από τους πολυτιμότερους πόρους μας. Προσφέρει ζωή, υγεία και ευημερία Πρέπει να το μεταχειριζόμαστε με προσοχή. Σε ολόκληρη την ήπειρο, οι Ευρωπαίοι αισθάνονται ότι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα που συνδέονται με το νερό. Οι ξηρασίες, οι πλημμύρες και η χημική ρύπανση θεωρούνται σημαντικές προκλήσεις. Οι πολίτες θέλουν να είναι καλύτερα ενημερωμένοι και να βλέπουν ότι η ΕΕ ενεργεί για την προστασία του νερού που χρειάζονται στην καθημερινή τους ζωή. Κάθε σταγόνα μετράει...
Ένα ποιοτικό περιβάλλον

Πώς συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση


52 κινήσεις για τη βιοποικιλότητα

Ένα αειφόρο μέλλον στα χέρια μας
Οδηγός για τη στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης της ΕΕ

Ξε-καθαρίστε τη θεση σας !
Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο


Μόρφωση για την ενέργεια
Εκπαίδευση των αυριανών καταναλωτών ενέργειας

Αλλαγή του κλίματος - περί τίνος πρόκειται;
Μια εισαγωγή για τους νέους


Η αλλαγή του κλίματος εξαρτάται από σας!
ΑΛΛΑΞΕ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ - Δώσε μια υπόσχεση!


Δράση της ΕΕ κατά της κλιματικής αλλαγής