Ο πολύγλωσσος Blink και η παρέα του


Οι γλώσσες μας ενώνουν


Μιλάμε τη γλώσσα σας
Στο Κοινοβούλιο, όλοι οι Ευρωβουλευτές μπορούν να μιλούν στη γλώσσα τους. Πώς όμως συνεννοούνται μεταξύ τους όταν έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε 23 γλώσσες; Ο Blink στην έρευνα

Ευρωπαίοι
Υπάρχουν σχεδόν μισό δισεκατομμύριο Ευρωπαίοι στα είκοσι επτά κράτη μέλη της ΕΕ, και είναι ενωμένοι μέσα στην πολυμορφία τους. Δεν μιλούν την ίδια γλώσσα και μια ευρωπαϊκή δεν υπάρχει, οπότε τι κάνουν και κατορθώνουν ακόμα να προχωρούν;

Πολυγλωσσία και υπεράσπιση της Γερμανικής γλώσσας
Τα Γερμανικά είναι η δεύτερη πιο ομιλούμενη γλώσσα στην Ένωση, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα παρούσα στο έργο του Συμβουλίου. Είναι άραγε η πολυγλωσσία ένας επιτεύξιμος στόχος;