Τέχνη και Πολιτισμός στην Ε.Ε.

Όπως το έδαφος, όσο πλούσιο και αν είναι, δεν μπορεί να είναι παραγωγικό δίχως καλλιέργεια, έτσι και ο νους δίχως πολιτισμό δεν μπορεί να καρποφορήσει.

                                                                                                                                                    ΣΕΝΕΚΑ


H Τέχνη στην Εκπαίδευση

Η τέχνη, στην εκπαίδευση, αποτελεί ένα από τα προσφερόμενα πεδία στα οποία η εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της έκφρασης των παιδιών, στην ανάπτυξη κοινωνικής συνοχής μεταξύ τους και στην αποτελεσματικότητα στη μάθηση.

Τα παιδιά και οι νέοι δε μπορούν να ικανοποιηθούν με τη μηχανιστική μόνο διάσταση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Έχουν ανάγκη και από το χαρακτηριστικό της έκφρασης, έχουν ανάγκη για δημιουργικότητα. Χρειαζόμαστε μια εκπαίδευση που θα μεταδίδει και θα μετατρέπει τη γνώση και τον πολιτισμό μέσω δημιουργικών διαδικασιών, απαλλαγμένη από την κατήφεια, μια εκπαίδευση που θα συνδυάζει την αποτελεσματική γνώση με τη χαρά.

Στη μεταμοντέρνα, παγκοσμιοποιημένη, τεχνολογικά προηγμένη και πολυπολιτισμική εποχή μας, μια εκπαίδευση με ανθρωπιστικό χαρακτήρα είναι ένα από τα ζητούμενα. Χρειαζόμαστε μια εκπαίδευση που θα οδηγεί τα παιδιά να αναπτύσσουν κριτικό πνεύμα και φαντασία, δημιουργικές λεκτικές και μη λεκτικές ικανότητες, μια εκπαίδευση που θα στηρίζεται σε αρχές συνεργασίας και όχι ανταγωνισμού, που θα συνεισφέρει στη δημιουργία μιας κουλτούρας δημοκρατίας, ειρήνης, κατανόησης και κοινωνικής συνοχής.

Η σύγχρονη έρευνα αποδεικνύει ότι τα παραπάνω χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την ανθρωπιστική διάσταση της εκπαίδευσης, συνδέονται οργανικά με την ενασχόληση των μαθητών και μαθητριών με τις καλλιτεχνικές γλώσσες της Τέχνης.

Φιλοδοξία του γνωστού ζωγράφου-εκπαιδευτικού, Ζαχαρία Κουμπλή, είναι να μυήσει τους μαθητές του στον προβληματισμό της ευαισθητοποίησης και της προσέγγισης, πρακτικής και κριτικής, σε ότι αφορά τους στόχους και το ρόλο  της τέχνης στην παιδεία.

Κώστας Τσέλιος
Ζωγράφος-Καθηγητής Παιδαγωγικής Σχολής
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Με το παραπάνω κείμενο ο καθηγητής  κ. Τσέλιος προλόγησε το έργο του εκπαιδευτικού και ζωγράφου Ζαχαρία Κουμπλή στην έκθεση  Zacharias Koumblis  paintings στη Cedefop Gallery, Θέρμη Θεσσαλονίκης.              


· Οικοδομώντας την Ευρώπη των λαών
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο πολιτισμός
Δίνοντας πολιτιστική διάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών κρατών θέλησαν να δημιουργήσουν μια Ευρώπη των λαών. Ανέθεσαν στη...Συνέχεια

· Η πολιτισμική μας κληρονομιά
Ένα κεφάλαιο για τις περιφέρειες

· Πρακτικός οδηγός
Πολιτισμός και παιδεία

Μια νέα γενιά εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων