Μεταφορές - Μετακινήσεις - Ασφάλεια στην Ε.Ε.

· Διαχείριση κινδύνων στον κλάδο των οδηγών οχημάτων οδικών μεταφορών 
Περιπτωσιολογικές μελέτες καλής πρακτικής


· Ας γλιτώσουμε 20 000 ζωές στους δρόμους μας 
Ένα ζήτημα που μας αφορά όλους 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια περιγράφει τη σημερινή κατάσταση, τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπισθούν και τα μέσα δρά...Συνέχεια


· Ανασυγκρότηση των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων
Προς έναν ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο 

Στο παρόν φυλλάδιο περιγράφονται συνοπτικά οι προτάσεις της Επιτροπής για έναν ολοκληρωμένο σιδηροδρομικό χώρο και τα οφέλη από αυτόν για τους χρήσ...Συνέχεια