Πηγές - Τεκμηρίωση (Πολυγλωσσία)Μια γέφυρα προς την αμοιβαία κατανόηση

Όταν καταλαβαίνουμε και μιλούμε ξένες γλώσσες, διευκολύνεται η ζωή μας στα ταξίδια μας στο εξωτερικό και η γνωριμία μας με ανθρώπους από διαφορετικ...Συνέχεια

Οι γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
H ΕΕ προωθεί τη γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία των λαών της ενισχύοντας τη διδασκαλία και την εκμάθηση των γλωσσών τους. Ο φιλόδοξος στόχος τη...Συνέχεια