Ένας κόσμος γεμάτος λέξεις

Ζούμε σε μια εποχή παγκόσμιας επικοινωνίας, και το νόμισμα της επικοινωνίας είναι η γλώσσα. Η γλώσσα που μιλάμε συμβάλλει στον προσδιορισμό της ταυτότητάς μας. Οι πολυάριθμες γλώσσες που μιλούν τα 500 εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κατανεμημένες στην ευρωπαϊκή ήπειρο με τρόπο που την κάνει να μοιάζει με ένα τεράστιο ψηφιδωτό. Η Ε.Ε. αναγνωρίζει αυτό το δικαίωμα των πολιτών της να έχουν τη δική τους ταυτότητα και προασπίζει ενεργά την ελευθερία μας να μιλάμε και να γράφουμε στη γλώσσα μας, ενώ εξακολουθεί να επιδιώκει το στόχο για μεγαλύτερη ολοκλήρωση ανάμεσα στα κράτη μέλη της. Οι στόχοι αυτοί αλληλοσυμπληρώνονται και εκφράζουν με συγκεκριμένο τρόπο το σύνθημα της Ε.Ε. «Ενωμένη στην πολυμορφία». Ο σεβασμός της γλωσσικής μας πολυμορφίας δεν σημαίνει απλά συνεκτίμηση μιας πολιτισμικής πραγματικότητας την οποία έχει δημιουργήσει η ιστορία. Είναι το ίδιο το θεμέλιο της ευρωπαϊκής ιδέας, έτσι όπως αναδύθηκε από τα ερείπια των συγκρούσεων που σημάδεψαν το 19ο και το πρώτο ήμισυ του 20ου αιώνα. Η γλωσσική πολυμορφία αντιπροσωπεύει μια σημαντική συνιστώσα, αλλά και ένα ανυπέρβλητο εργαλείο ενσωμάτωσης και εναρμόνισης.

Η Ε.Ε ενθαρρύνει τους πολίτες της να μαθαίνουν ξένες γλώσσες. Τονίζει τα προσωπικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη της πολυγλωσσίας και έχει θέσει το φιλόδοξο στόχο να μάθουν όσο το δυνατό περισσότεροι πολίτες της άλλες δύο γλώσσες εκτός από τη μητρική τους. Με όλη αυτή τη γλωσσική πολυμορφία τόσο εντός της Ευρώπης όσο και σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στην εκμάθηση και γνώση μιας ξένης γλώσσας ή ίσως και περισσότερων ξένων γλωσσών. Βοηθά τους πολίτες να αποκτούν καινούριους φίλους, να απολαμβάνουν τις διακοπές τους στο εξωτερικό και να ταξιδεύουν ευκολότερα, να εξελίσσονται στην καριέρα τους, να χαίρονται τις απολαύσεις άλλων πολιτισμών και να διευρύνουν γενικότερα τους ορίζοντές τους. Μας επιτρέπει να μετακινηθούμε για να βρούμε εργασία σε μια άλλη χώρα. Αυτή η κινητικότητα στην αγορά εργασίας συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τονώνει την ανάπτυξη. Η γνώση ξένων γλωσσών προωθεί τις διαπολιτισμικές επαφές, την αμοιβαία κατανόηση και την άμεση επικοινωνία ανάμεσα στους πολίτες μιας συνεχώς διευρυνόμενης Ένωσης που αποκτά μεγαλύτερη πολυμορφία.

Καθώς ο κόσμος συρρικνώνεται και γίνεται ένα παγκόσμιο χωριό, ώστε να εξελιχθεί σταδιακά σε μια διεθνή κοινότητα της ανθρωπότητας, η ανάγκη για διαπολιτισμικό διάλογο και κατανόηση γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Το να μπορούμε να μιλούμε ο ένας με τον άλλο μας βοηθάει να καταλαβαίνουμε καλύτερα τα κοινά στοιχεία μας και ταυτόχρονα να σεβόμαστε περισσότερο τις πολιτιστικές διαφορές μας. Αλλά η ύπαρξη μιας και μόνο lingua franca δεν αρκεί, όπως έχει πει ο Νέλσον Μαντέλα: «Εάν μιλήσεις στον άνθρωπο σε μια γλώσσα που καταλαβαίνει, μιλάς στο μυαλό του. Εάν του μιλήσεις στη δική του γλώσσα, μιλάς στην καρδιά του».

Lingua Franca ή Κοινή διάλεκτος αποκαλείται μια γλώσσα όταν χρησιμοποιείται για την επικοινωνία ατόμων από διαφορετικές γλωσσικές κοινότητες, επειδή είναι εκτενώς διαδεδομένη και ευρέως κατανοητή.
(Πηγή Βικιπαίδεια
).

Γλώσσες σημαίνει επιχειρηματικές ευκαιρίες και δουλειές

Μελέτη που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι οι επιχειρήσεις της ΕΕ μπορεί να χάνουν επιχειρηματικές ευκαιρίες λόγω έλλειψης γλωσσικών δεξιοτήτων. Αυτό αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες για εξαγωγές σε άλλες χώρες της ΕΕ. Σύμφωνα με τη μελέτη, σχεδόν 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις έχουν χάσει συμβάσεις με δυνητικούς πελάτες σε άλλες χώρες της ΕΕ εξαιτίας των γλωσσικών φραγμών. Η πολυγλωσσία πρέπει να εξελιχθεί σε εργαλείο που θα βοηθά τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές στο να εξασφαλίζουν νέες εξαγωγικές αγορές στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Η ΕΕ είναι πεπεισμένη ότι το κόστος προώθησης της χρήσης μιας δεύτερης και τρίτης γλώσσας από τους πολίτες της ΕΕ είναι μικρό σε σύγκριση με τις επαγγελματικές και ατομικές ευκαιρίες που χάνονται και τις επιπτώσεις που έχει η απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών στην οικονομία της ΕΕ, εξαιτίας της έλλειψης γλωσσικών προσόντων.

Όπως παρατήρησε κάποιος οικονομολόγος, ένας άνθρωπος που μιλάει μόνο μία διεθνή γλώσσα μπορεί πάντα να αγοράσει, σε ολόκληρο τον κόσμο, ό,τι θέλει. Αλλά αν ο άνθρωπος αυτός θέλει να πουλήσει και όχι να αγοράσει, θα ήταν καλό να ξέρει τη γλώσσα του δυνητικού αγοραστή. Αυτό δεν είναι ίσως απολύτως απαραίτητο, αλλά είναι βέβαιο ότι όσοι γνωρίζουν τις γλώσσες των εμπορικών εταίρων διαθέτουν ένα αποφασιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με όσους δεν τις γνωρίζουν.

Πρόσεχε τη γλώσσα σου

Στις 26 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο γιορτάζεται η «ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών».
Στόχος αυτής της εκδήλωσης είναι να ενημερωθούν οι πολίτες καλύτερα σχετικά με όλες τις γλώσσες που ομιλούνται στην Ευρώπη καθώς και τη σημασία της γλωσσομάθειας στην ανάπτυξη της ανοχής και της αμοιβαίας κατανόησης.
Στην ευρωπαϊκή ημέρα των γλωσσών εορτάζεται η γλωσσική πολυμορφία σαν ένα από τα ισχυρά στοιχεία της Ευρώπης και ενθαρρύνεται η δια βίου εκμάθηση γλωσσών μέσα και έξω από το σχολείο.Σκεφτείτε τι μπορεί να κάνει για σας η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας.
Σκεφτείτε τις χαρές και τις προκλήσεις της.
Και μην ξεχνάτε: δεν χρειάζεται να γνωρίζετε άπταιστα κάποια γλώσσα για να την απολαύσετε.
Αθηνά


Πηγές:
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2008). Μιλώντας για την Ευρώπη- Οι γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2009). Πολυγλωσσία- Μία γέφυρα προς την αμοιβαία κατανόηση.
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2009). Πώς να μάθετε ξένες γλώσσες.
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2008). Μία θετική πρόκληση-Πώς η Πολυγλωσσία μπορεί να ενδυναμώσει την Ευρώπη.