Ευρωπαϊκή Νεολαία και Αλκοόλ

Αλκοόλ Οι Ευρωπαίοι μεθούν σε νεαρότερη ηλικία. 
Ένα στα τρία άτομα 15 ετών καταναλώνει αλκοόλ κάθε εβδομάδα. Η ΕΕ ανησυχεί καθώς όλα τα κράτη μέλη επηρεάζονται.

Το αλκοόλ καταστρέφει την ευρωπαϊκή νεολαία 
Ένα τρίτο των νεαρών Ευρωπαίων ισχυρίζεται ότι καταναλώνει αλκοόλ κάθε εβδομάδα στην ηλικία των 15 ετών. Αυτό το πρόβλημα δημόσιας υγείας ανησυχεί την ΕΕ.