Πολιτική Μετακινήσεων στις Ευρωπαϊκές Πόλεις

Πόλεις για παιδιά, πόλεις για το μέλλον

Η πόλη πάει μπροστά με το ποδήλατο

European cycling lexicon

Κινητικότητα στις πόλεις στην Ευρώπη
Kινητικότητα στις πόλεις, ή συμφόρηση στις πόλεις; Η μετακίνηση στις πόλεις της Ευρώπης γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Υπάρχουν πολλές και διάφορες πιθανές λύσεις: το Κοινοβούλιο συστήνει ανταλλαγή καλών πρακτικών.


Κινητικότητα
Υπάρχει τρόπος να μετακινούμαστε στην πόλη και να φθάνουμε πιο γρήγορα, να μολύνουμε λιγότερο και να γυμναζόμαστε; Ο Blink ψάχνει τον καλύτερο συνδυασμό για τη μετακίνηση, αλλά...