Ρύπανση - Απόβλητα - Μόλυνση Περιβάλλοντος

Βιομηχανικά ατυχήματα
Σχεδόν 40 χρόνια μετά τη χημική καταστροφή στο Σέβεζο της Ιταλίας, το EuroparlTV ερευνά αν λειτουργεί πραγματικά το κοινοτικό σύστημα για την πρόληψη τέτοιων ατυχημάτων στη Ευρώπη.
Αντίο στα λαμπερά πράσινα νερά;
Ίσως τα επόμενα καλοκαίρια να δούμε λιγότερες προειδοποιήσεις στις παραλίες κατά των αποικιών φυκών, καθώς οι ευρωβουλευτές προσπαθούν να μειώσουν την ποσότητα φωσφορικών αλάτων στα οικιακά απορρυπαντικά.
Πράσινο κύμα στη Βρετάνη
Κάποιοι πολιτικοί της Βρετάνης ζήτησαν βοήθεια απ' την Ευρώπη για την καταπολέμηση του δηλητηρίου των ακτών της: κηλίδων από κυανοφύκη που προκάλεσε η νιτρορύπανση.
Δούναβης
Πρόσω ολοταχώς για τον Δούναβη! Η ΕΕ θέλει να καταστήσει τον ποταμό έναν πράσινο διάδρομο και αρτηρία οικονομικής ανάπτυξης. Αλλά πώς αποφεύγεται η πρόκληση ζημίας στον ποταμό;
Φωσφορικά άλατα
Ίσως κάποιες σκόνες πλυσίματος δίνουν τα λευκότερα λευκά, αλλά όσες περιέχουν φωσφορικά άλατα μετατρέπουν τα ποτάμια μας σε μια άσχημη κι επικίνδυνη απόχρωση του πράσινου.
Πιο ασφαλείς Ευρωπαϊκές θάλασσες!
Πλοιοκτήτες θα πληρώνουν για τις καταστροφές που προκαλούν στη θάλασσα από το 2012.
Καλύτερη προστασία από τους κινδύνους στην θάλασσα
Το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών συμφώνησαν σε μια νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος των Ευρωπαϊκών ακτών από καταστροφές όπως την πετρελαιοκηλίδα από το ναυάγιο του Erika το 1999.
Θάλασσα
Τα πετρελαιοφόρα πλοία μονού κύτους θα απαγορευτούν σύντομα ενώ τα παλιά πλοία βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση. Η ΕΕ έχει κάνει πιο αυστηρούς τους κανόνες ασφάλειας για την πρόληψη ατυχημάτων και μόλυνσης στα ευρωπαϊκά ύδατα.
Πετρελαιοκηλίδα κλήση αφύπνιση
Ο Πρόεδρος Ομπάμα την αποκάλεσε ως μια περιβαλλοντική 9 / 11. Οι ευρωβουλευτές εξετάζουν την απειλή κατά 1000 εξέδρες πετρελαίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο αυτή την εβδομάδα.
Π για Πλαστικό
Π για Πανικός καλύτερα! Πετάμε τόσα πολλά πλαστικά στο περιβάλλον που δημιουργούνται επικίνδυνες δίνες στους ωκεανούς μας. Ο Blink στην έρευνα.


Ν για Νερό
Η ΕΕ θέλει να προστατεύσει το νερό: στις βρύσες μας, στην παραλία, στα ποτάμια. Αλλά πώς μπορούμε να το καθαρίσουμε; Ο Blink κάνει μια βουτιά στο θέμα.


Νερό, η κάθε σταγόνα μετράει!
Νερό, χρησιμοποιούμε κουβάδες και συχνά για πράγματα που δεν φανταζόμαστε, όπως για να φτιάξουμε αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει όμως αρκετό. Ανακαλύψτε αν προσέχετε τη σπατάληΑέρας
Ως το 2020, 8 στους 10 Ευρωπαίους θα ζουν σε πόλεις, όπου η ατμόσφαιρα ίσως να είναι πολύ μολυσμένη. Η ΕΕ θέλει να βελτιώσει την ποιότητά της πριν γίνει αδύνατο να αναπνέουμε!