Επίλογος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι σημαίνει για σένα η Ευρώπη; Πολίτες απ' όλη την Ευρώπη μάς λένε τι ακριβώς πιστεύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Καλή, κακή; Τα έχουμε όλα.