Η Ε.Ε. ο κύριος χορηγός βοήθειας στον κόσμο

Η ΕΕ σε ρόλο σωτήρα
Οι φυσικές καταστροφές πενταπλασιάστηκαν τα τελευταία 35 χρόνια και η ΕΕ θέλει να συγκεντρώσει τους πόρους της και να ηγηθεί παγκοσμίως στην αντιμετώπιση των κρίσεων.

Επείγουσα ανταπόκριση
Ο μεγαλύτερος δωρητής βοήθειας παγκοσμίως, η ΕΕ, θέλει να εξασφαλίσει ότι τα ευρώ της πηγαίνουν στους σωστούς προορισμούς.
Βοήθεια στους σεισμόπληκτους της Αϊτής
Ως κύριος χορηγός βοήθειας στον κόσμο, η ΕΕ είναι σημαντικός παράγοντας στο να παρασχεθεί βοήθεια στα θύματα του σεισμού της Αϊτής. ECHO, η υπηρεσία ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, συντονίζει τις ενισχύσεις μέσω ΜΚΟ που εργάζονται επί τόπου, από τους οποίους περίπου 180 έχουν επωφεληθεί από τη χρηματοδότηση.