Ο Blink μαζί με τους αγρότες

Δεν υπάρχει πλέον πείνα στην Ευρώπη! Το 1962, οι Ευρωπαίοι οργάνωσαν τη γεωργία τους από κοινού. Δημιούργησαν την ΚΓΠ, την Κοινή Γεωργική Πολιτική. Σκοπός της ήταν να καταστεί η Ευρώπη αυτάρκης σε γεωργικά προϊόντα. Μια σύντομη ιστορία για μια από τις παλαιότερες ευρωπαϊκές πολιτικές.
Κοινή Αγροτική Πολιτική
Τι ακριβώς είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική, και πώς έχει αλλάξει με τα χρόνια; Πού οδεύει; Το EuroparlTV ανακαλύπτει.
Το μέλλον της γεωργίας θα είναι πράσινο
Επιστήμη και πολιτική πρέπει να συνεχίσουν να αλλάζουν την καλλιέργεια. Με τη γεωργία να προκαλεί το 9% των σημερινών συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, οι επιστήμονες μπορούν να βοηθήσουν τους γεωργούς να βοηθήσουμε τον πλανήτη. Η ευρωπαϊκή γεωργία μπορεί να συμφιλιώσει την παραγωγή, την ποιότητα και την αλλαγή του κλίματος;
Γιατί ν' αγοράζουμε ευρωπαϊκά;
Μετά την πρόσφατη κρίση στα τρόφιμα με τα αγγούρια, η ΕΕ ψάχνει τρόπους προώθησης των αγροτικών αγαθών της
Μεγάλες μετατροπές στην ΚΓΠ
Πώς μπορεί ν' αλλάξει η Κοινή Γεωργική Πολιτική; Ο γιγάντιος μηχανισμός της ΕΕ που χρονολογείται από το 1962 υπερπαράγει. Πρέπει να επιβραδύνουμε την παραγωγή και ν' αλλάξουμε το σύστημα.