Δεξαμενή σκέψεων

Επιτεύγματα και Αποτελέσματα από την τριετή εφαρμογή στην τάξη της εκπαιδευτικής Δράσης “students4europe.eu” στα πλαίσια της UNESCO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση του 21ου αιώνα.

Περισσότερα


Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, στη σημερινή πραγματικότητα: Μία διδακτική προσέγγιση μέσω ιστοεξερεύνησης.

Με το παραπάνω θέμα, που αξιολογήθηκε από την Επιστημονική Επιτροπή του 6ου Πανελλήνιου Συνέδριου της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕΕΚΠΕ), συμμετείχα σε Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 30 Νοεμβρίου-2 Δεκεμβρίου 2012.

Περισσότερα
Εκπαιδευτική Δράση  students4europe.eu    Το Ευρωπαϊκό Όραμα-Εκπαίδευση για την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Σχ. Έτος 2012-2013

Το πόνημα αυτό αποτελεί έκθεση  της πρακτικής εφαρμογής στo Σχολείο της εκπαιδευτικής Δράσης «students4europe.eu   Το Ευρωπαϊκό Όραμα-Εκπαίδευση για την Ευρωπαϊκή Ένωση», στα πλαίσια υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Δράσης Teachers4Europe, που οργανώθηκε από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
PP Presentation in Southampton UK,
Sunday 02 March - Sunday 09 March 2014
INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES,
1 Week Courses for European Primary Headteachers


(αρχείο Power Point PPTx  ή αρχείο PDF)